Donald Thomas McPhail

Total Raised: $200

City
Milton

Routes

Whitby to Brampton

Brampton to Guelph

Guelph to Brantford

Brantford to London

London to Sarnia

Sarnia to Chatham

Chatham to Windsor

Pledges

  1. Donald Thomas McPhail $200.00

Special Thanks to our Event Sponsors